TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội cập nhật mới nhất tại Bongda247.org. Trang thông tin về bóng đá đầy đủ nhất hiện nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi!

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội – Bóng đá 247

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin khiến cho các đội bóng phải chăm chút hình ảnh của mình hơn trên mạng xã hội. Theo thống kê tại bốn nền tảng nổi tiếng nhất là Facebook, Instagram, Twitter và Tiktok, dưới đây là 10 đội bóng có lượng fan ảo đông nhất thế giới:

1/ Real Madrid:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (1)

 • Instagram: 91,2 triệu.
 • Facebook: 111 triệu.
 • Twitter: 34,8 triệu (tiếng Tây Ban Nha), 11,6 triệu (tiếng Anh), 8,9 triệu (tiếng Ả Rập), 1 triệu (tiếng Pháp), 381.000 (tiếng Nhật).
 • Tiktok: 3,8 triệu.

Tổng cộng: 262,3 triệu.

2/ FC Barcelona:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (2)

 • Instagram: 89,6 triệu.
 • Facebook: 103 triệu.
 • Twitter: 33,7 triệu (tiếng Anh), 15,5 triệu (tiếng Tây Ban Nha), 5,8 triệu (tiếng Catalan), 2,9 triệu (tiếng Ả Rập), 1,6 triệu (tiếng Pháp), 1,1 triệu (tiếng Bồ Đào Nha), 423,800 (tiếng Indonesia), 302,700 (tiếng Nhật), 288,600 ( Thổ Nhĩ Kỳ)
 • Tiktok: 5,6 triệu.

Tổng cộng: 259,8 triệu.

3/ Manchester United:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (3)

 • Instagram: 36,9 triệu.
 • Facebook: 73,2 triệu.
 • Twitter: 23 triệu (tiếng Anh), 854,700 (tiếng Ả Rập), 794,400 (tiếng Indonesia), 736,800 (tiếng Tây Ban Nha), 237,800 (tiếng Malaysia), 77,700 (tiếng Nhật).

Tổng cộng: 135,7 triệu.

4/ Juventus:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (4)

 • Instagram: 42,7 triệu.
 • Facebook: 42,4 triệu.
 • Twitter: 8,3 triệu (tiếng Ý), 2 triệu (tiếng Anh), 515,400 (tiếng Tây Ban Nha), 286,000 (tiếng Indonesia), 222,400 (tiếng Ả Rập), 33,100 (tiếng Bồ Đào Nha).
 • Tiktok: 1,3 triệu.

Tổng cộng: 97,7 triệu.

5/ Chelsea:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (5)

 • Instagram: 23,3 triệu.
 • Facebook: 48,3 triệu.
 • Twitter: 15 triệu (tiếng Anh), 141.200 (Mỹ).
 • Tiktok: 1,2 triệu.

Tổng cộng: 87,9 triệu.

6/ Paris Saint-Germain:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (6)

 • Instagram: 30,8 triệu.
 • Facebook: 41,4 triệu.
 • Twitter: 15 triệu (tiếng Anh), 141.200 (Mỹ).
 • Tiktok: 8,2 triệu (tiếng Pháp), 1,1 triệu (tiếng Ả Rập), 417,200 (tiếng Anh), 347,100 (tiếng Tây Ban Nha), 274,900 (tiếng Bồ Đào Nha), 53,000 (tiếng Indonesia), 20,100 (tiếng Nhật).
 • Tiktok: 3 triệu.

Tổng cộng: 85,6 triệu.

7/ Liverpool:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (7)

 • Instagram: 27,6 triệu.
 • Facebook: 36,7 triệu.
 • Twitter: 15,3 triệu (tiếng Anh), 1,6 triệu (tiếng Ả Rập), 700.800 (tiếng Thái), 192.300 (tiếng Indonesia), 225.100 (Mỹ).
 • Tiktok: 3 triệu.

Tổng cộng: 85,3 triệu.

8/ Bayern Munich:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (8)

 • Instagram: 23,2 triệu.
 • Facebook: 50,3 triệu.
 • Twitter: 5 triệu (tiếng Đức), 1,3 triệu (tiếng Anh), 650,000 (tiếng Tây Ban Nha), 462,800 (tiếng Ả Rập), 269,600 (Bắc Mỹ).
 • Tiktok: 3,3 triệu.

Tổng cộng: 84,4 triệu.

9/ Arsenal:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (9)

 • Instagram: 18,1 triệu.
 • Facebook: 37,7 triệu.
 • Twitter: 15 triệu (tiếng Anh), 141.200 (Mỹ).
 • Tiktok: 16,3 triệu (tiếng Anh), 85.400 (tiếng Tây Ban Nha).
 • Tiktok: 575,900.

Tổng cộng: 72,7 triệu.

10/ Manchester City:

TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội (10)

 • Instagram: 20,6 triệu.
 • Facebook: 39,9 triệu.
 • Twitter: 8,4 triệu (tiếng Anh), 50.300 (Mỹ).
 • Tiktok: 1,7 triệu.

Tổng cộng: 70,7 triệu.

Nguồn: cá cược bóng đá online

Xem thêm: Tin bóng đá
Nguồn: Bóng đá 247
Tag: TOP 10 đội bóng có lượng fan đông nhất trên mạng xã hội

By admin